Til mine Patienter og samarbejdspartnereI forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden i fredags er der også sket en opdatering af kravene til de oplysninger, som BoesenDiagnostics som virksomhed skal give til de personer, om hvilke vi behandler oplysninger.

Jeg har derfor udarbejdet en opdateret persondatapolitik for patienter og samarbejdspartnere, for hvilke jeg behandler personlige oplysninger som omfattet af persondataforordningen og den tilsvarende danske lovgivning. 

Jeg modtager typisk oplysninger om personer på følgende vis:


·         direkte fra patienter og forsikringsselskaber via sundhedsforsikringer.


Jeg indsamler bl.a. følgende personoplysninger:


·         Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og evt CPR nummer.


Jeg videregiver og overlader personlige oplysninger til forsikringsselskaber som har sendt patienten i første omgang, offentlige myndigheder som ønsker informationer i forbindelse med fx dagpenge sager hvor patienten selv har anmodet om dette.


Oplysninger om cpr. nr. videregiver jeg alene til myndigheder og samarbejdspartnere, såfremt dette er nødvendigt for opfyldelse af lovkrav eller krav i henhold til andre administrative forskrifter. Disse

Personfølsomme oplysninger videregiver jeg som udgangspunkt kun på grundlag af et udtrykkeligt samtykke fra den eller de berørte personer til en sådan videregivelse.

I henhold til persondataforordningen har de patienter, for hvilke jeg behandler oplysninger, en række rettigheder.


Som en person, der har registreret personoplysninger hos BoesenDiagnostics, har du således:


·         ret til at indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig,


·         ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, jeg behandler om dig,


·         ret til at få slettet de personoplysninger, jeg har registreret om dig, idet jeg efter anmodning sletter sådanne oplysninger, som jeg ikke efter lov eller andre saglige formål er forpligtet eller berettiget til at gemme og


·         ret til at tilbagekalde et samtykke vedrørende behandling af følsomme personoplysninger, du måtte have give mig, hvilket betyder, at denne behandling herefter ophører, medmindre jeg efter lovgivningen er pålagt at behandle disse personoplysninger.


Du kan ved skriftlig anmodning til mig enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger eller få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Du kan også kontakte BoesenDiagnostics på telefon 2986 5096, på e-mail mb@boesendiagnostics.dk

eller ved brev til adressen Torvegade 45, 2 sal, 1400 københavn K, hvis du mener, at jeg behandler din persondata i strid med forordningens bestemmelser eller lovgivningen i øvrigt.


Hvis din indsigelse er berettiget stopper jeg med behandlingen og sletter dine data, medmindre jeg er forpligtet til at opbevare dem efter lovgivningen eller ud fra karakteren af den rådgivning og dertil relateret sagsbehandling, jeg har foretaget indtil da.

Endelig har du ret til at klage over min behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. En sådan klage kan indsendes til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 33 19 32 00.


 Opbevaringssikkerhed

 

Jeg tilstræber en høj grad af sikkerhed omkring de personoplysninger, som jeg behandler.

Tiltag til sikkerhed omfatter bl.a. aflåsning af lokaler, opbevaring af særligt personfølsomme oplysninger i aflåste arkivskabe (DVD og CD rom af evt skanninger) , anvendelse af anerkendte hostingpartnere med fokus på datasikkerhed.

For at undgå datatab, tager jeg løbende back-up af vores dataset ligeledes ved anerkendt hosting- og backupcenter.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for de registrerede for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

Endelig har jeg indarbejdet sletteprocedurer for personoplysninger, der omfatter personoplysninger både i e-mails, dokumenter m.v.


Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, kommentarer eller klager til BoesenDiagnostics behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til Morten Boesen på tlf. 5386 5096 eller adressen Torvegade 45, 2 sal. 1400 københavn K.


Maj 2018


De bedste hilsner

Morten Boesen